درباره ما

شركت شایان شرق در سال 1386 با هدف فعالیت و ارائه خدمات در بخش هاي توزیع،فوق توزیع و انتقال نیرو و سیستم های مخابراتی و خدمات در زمینه لوازم الکترونیکی شروع به فعاليت نموده است.