طراحي

كليه مراحل طراحي پست ها، خطوط انتقال ،فوق توزیع و توزیع در سطوح ولتاژی مختلف در اين واحد انجام مي پذيرد . طراحي مهندسي پست هاي فشار قوي بر مبناي معتبرترين استانداردهاي بين المللي و مشخصات فني مشاورين صنعت برق وديگر صنايع از قبيل نفت، گاز، پتروشيمي، فولاد و سيمان پايه ريزي و انجام مي شود.

اين واحد متشکل از پنج گروه عمده تخصصي شامل گروه فشار قوي (HV)، فشار ضعیف (LV  ) ، ساختمانی (Civil) ،نیروگاه های تولید پراکنده (,DG,CHP …) و انرژی های تجدید پذیر(بادی،خورشیدی و…) می باشد.