مديران پروژه

مديران پروژه در تعامل، همكاري و ارتباط نزديك با ساير واحدهاي مرتبط شركت ، ضمن ايجاد هماهنگي لازم،مديريت پروژه هاي گوناگون در بخش هاي مختلف به شرح ذيل را بر عهده دارند.

  • پروژه هاي صنعتی
  • پروژه هاي پست هاي انتقال نيرو در سطوح ولتاژي مختلف
  • پروژه هاي خطوط انتقال نيرو در سطوح ولتاژي 63 تا 400 كيلوولت
  • پروژه هاي شبكه توزيع
  • پروژه هاي ديسپاچينگ و مخابرات

مديران پروژه پس از ابلاغ پروژه و دریافت اطلاعات اوليه و مشخصات فني مربوط به آن، ضمن شناسايي، نسبت به برگزاري جلسه با تيم طراح پروژه و تهيه برنامه زمانبندي طراحي با همكاري تيم طراح اقدام مي نمايند.ليست اوليه كالاهاي مورد نياز پروژه جهت خريد و برنامه زمانبندي تامين كالا را با هماهنگي واحد بازرگاني آماده نموده، نسبت به شناسايي پيمانكاران ذيصلاح اجرايي(ساختماني ، نصب ، تست و راه اندازي ) و تهيه برنامه زماني مرتبط اقدام مي نمايد. برنامه زمانبندي كلي را تدوين و در اختيار كارفرما و مشاور قرار داده و بر شروع فعاليت هاي طراحي و تامين كالا، عمليات اجرايي تا پايان نظارت داشته و بر اساس برنامه زماني، فرايندها را كنترل و از انحراف هاي ناخواسته جلوگيري مي نمايند.  با دستگاه نظارت كارفرما و مشاور در خلال پروژه همكاري داشته و در حل مشكلات پيش رو به نفع پروژه و در راستاي مقاصد مالي و اعتباري تلاش مي نمايند. كار را به پايان رسانده، امور مربوط به تحويل موقت، دوره گارانتي و سرانجام تحويل دائم را پيگيري مي نمايند.